Solčany

Solčany - Nitrianska stolica - 1773 Szolcsan, Solczany, 1786 Solcschan, 1808 Szolcsán, Solčany, 18631895 Szolcsán, 18981913 Szolcsány, 1920 Solčany, 19271948 Selčany, 1948– Solčany

Nitrianska stolica lat. comitatus Nitriensis, maď. Nyitr(i)a (vár)megye, nem. Neutraer Gespanschaft/Komitat Neutra

PSČ: 956 17

Solčany na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Solčany: #solcany

Obec Solčany sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.