Sobrance

Sobrance - Užhorodská stolica - 1986 pričlenenie obce Komárovce.1773 Szobrancz, 1786 Sobranz, 1808 Szobráncz, Sobraněc, 18631913, 1939–1945 Szobránc, 19201939, 1945– SobranceKomárovce: 1773 Szobrancz-Komorocz, 1786 Sobranz-Komorocz, 1808 Szobráncz-Komorócz, Komorowce, Komárowce, 18631902, 1939–1945 Szobránckomoróc, 19071913 Szobránckomoró, 1920 Komarovce, 19271939, 1945–1985 Komárovce

PSČ: 073 01

Sobrance na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Sobrance: #sobrance

Obec Sobrance sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.