Skalica, okres Skalica

Skalica - Nitrianska stolica - 1773 Szakolcza, Szakolcz, Skalitz, Skalicza, 1786 Skalitz, Szakoltza, 1808 Szakoltza, Sakolcinum, Szakolcza, Skalitz, Skalica, 18631913 Szakolca, 1920– Skalica

Nitrianska stolica lat. comitatus Nitriensis, maď. Nyitr(i)a (vár)megye, nem. Neutraer Gespanschaft/Komitat Neutra

PSČ: 909 01

Skalica na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Skalica: #skalica

Skalica, okres Brezno

PSČ: 976 81

Skalica na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Skalica: #skalica

Obec Skalica sa nachádza v týchto matrikách