Šíd

Šíd - Gemerská (Gemersko-malohontská) stolica - 1773 Sed, 1786 Sched, 1808 Sid, Séd, Schid, Ssíd, 18631902 Sid, 19071913, 1938–1945 Gömörsid, 1920 Šid, 19271938, 1945–1948 Šíd, Sid, 1948– Šíd

Gemerská (Gemersko-malohontská) stolica lat . Gömörinum, nem . G emer alebo Gömör, maď. Gömör

PSČ: 986 01

Šíd na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Šíd sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.