Šiatorská Bukovinka

Šiatorská Bukovinka - Novohradská stolica - 1960 obec vyčlenená z obce Radzovce.1960– Šiatorská Bukovinka

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 58

Šiatorská Bukovinka na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Šiatorská Bukovinka sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.