Senica, okres Senica

Senica - Nitrianska stolica - 1944 pričlenenie obce Sotina; 1971 pričlenenie obce Čáčov; 1976 pričlenenie obce Kunov.1773 Szenicz, Senitz, Senicza, 1786 Senitz, 1808 Szenicz, Senitz, Senica, 1863 Szénásfalu, 18731907 Szenic, 1913 Szenice, 1920– Senica

Nitrianska stolica lat. comitatus Nitriensis, maď. Nyitr(i)a (vár)megye, nem. Neutraer Gespanschaft/Komitat Neutra

PSČ: 905 01

Senica na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Senica: #senica

Senica, okres Banská Bystrica

Banská Bystrica - Zvolenská stolica - 1966 pričlenenie obce Laskomerské (1960 zlúčenie obcí Podlavice a Skubín do obce Laskomerské), Majer, Radvaň-Kráľová (1964 zlúčenie obcí Radvaň nad Hronom a Kráľová, po 1902 ku obci Kráľová pričlenenie obce Iliaš), Rudlová a Sásová; 1970 pričlenenie obce Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Rakytovce (po 1808 zlúčenie obcí Dolný Rakytovec a Horný Rakytovec), Senica, Šalková; 1970–1990 pričlenenie obce Kynceľová, Nemce; 1970–1992 pričlenenie obce Malachov; 1979 pričlenenie obce Uľanka; 1979–1990 pričlenenie obce Vlkanová; 1979–1992 pričlenenie obce Hronsek. Senica: 1773 Szenicze, 1786 Senicze, 1808 Szenyicze, Senice, 1863 Szenice, 18731882 Szenic, 18881913 Szénás, 1920 Senica, Selnica, 1927–1970 Senica

Zvolenská stolica lat. comitatus Zoliensis, maď. Zólyom (vár)megye, nem. Sohler Gespanschaft/Komitat Sohl

PSČ: 974 01

Senica na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Senica: #senica

Obec Senica sa nachádza v týchto matrikách