Sečovce

Sečovce - Zemplínska stolica - 1948 pričlenenie obce Kochanovce.1773 Gálszécs, Szecžowcze, 1786 Gálszécsch, Szečowcze, 1808 Gál-Szécs, Sečowce, 18631913 Gálszécs, 1920– SečovceKochanovce: 1773 Kohany, Kohanowcze, 1786, 18631913 Kohány, 1808 Kohány, Kohany, Kohanowce, 1920 Kahanovce, 19271948 Kochanovce

Zemplínska stolica lat . Zemplinum a comitatus Zempliniensis, nem . Semplin a Sempliner Gespanschaft, po maď . Zemplén(vár)megye

PSČ: 078 01

Sečovce na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Sečovce: #secovce

Obec Sečovce sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.