Ružiná

Ružiná - Novohradská stolica - 1773 Rosa-Lehotha, Lehotka, 1786 Róscha-Lehota, 1808 Rózsa-Lehota, Ružiná Lhota, 18631902 Rózsalehota, 19071913 Rózsaszállás, 1920– Ružiná

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 52

Ružiná na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Ružiná: #ruzina

Obec Ružiná sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.