Radzovce

Radzovce - Novohradská stolica - 1960 vyčlenená obec Šiatorská Bukovinka.1773 Ragyolcz, 1786 Ragyolcz, 1808 Ragyólcz, Raďowce, 18631913, 1938–1945 Ragyolc, 1920 Raďovce, 19271938, 1945–1948 Raďovce, Ragyolc, 1948– Radzovce

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 58

Radzovce na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Radzovce sa nachádza v týchto matrikách