Pinciná

Pinciná - Novohradská stolica - 1988–1990 obec pričlenená k obci Lučenec.1773 Pincz, 1786 Pinz, 1808 Pincz, Pincyna, 18631913, 1938–1945 Pinc, 19201938, 1945–1987, 1990– Pinciná

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 984 01

Pinciná na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Pinciná sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.