Pezinok

Pezinok - Bratislavská stolica - 1947 pričlenenie obce Cajla; 1975 pričlenenie obce Myslenice .1773 Bazinium, Bazin, Bösing, Pesinek, 1786 Pösing, Bozin, Pezinek, Basinium, 1808 Bazinium, Baziny, Bösing, Pösing, Pezýnek, 18631913 Bazin, 1920– PezinokCajla: 1773 Czajla, Zayla, Czayla, 1786 Czajla, 1808 Czaila, Zeil, 1863 Caila, 1873–1947 CajlaMyslenice: 1773 Grinavia, Grinau, Grinawa, 1786 Grünau, Grinavia, 1808 Grünau, Grinavia, Grýňawa, Gříňawa, 18631913 Grinád, 1920 Grinava, 1927–1947 Grinava, Grünau, 1947–1975 Myslenice

Bratislavská stolica staršie aj Prešpurská župa a podobne; lat. comitatus Posoniensis, nem. Komitat Preßburg, maď. Pozsony vármegye

Pezinok na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Pezinok: #pezinok

Obec Pezinok sa nachádza v týchto matrikách