Nový Sad

PSČ: 985 41

Nový Sad na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Nový Sad sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.