Nižný Slavkov

Nižný Slavkov - Šarišská stolica - 1773 Alsó-Szalok, Nižny Slawkuw, 1786 Alschó-Sálok, Nieder-Schlauch, Nižný Slawkow, 1808 Alsó-Szálok, Unter-Schlauch, Nižní Slawkow, 18631913 Alsószalók, 1920– Nižný Slavkov

Šarišská stolica lat. comitatus Sarossiensis, nem. Scharosch, maď. Sáros

PSČ: 082 75

Nižný Slavkov na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Nižný Slavkov: #niznyslavkov

Obec Nižný Slavkov sa nachádza v týchto matrikách