Nitra nad Ipľom

Nitra nad Ipľom - Novohradská stolica - 1773 Nyitra, Neütra, Nitra, 1786 Nitra, 1808 Ipoly-Nyitra, Nitra, 18631913, 1938–1945 Ipolynyitra, 1920 Nitra, 19271938, 1945–1948 Nitra, Nyitra, 1948– Nitra nad Ipľom

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 57

Nitra nad Ipľom na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Nitra nad Ipľom sa nachádza v týchto matrikách