Mašková

Mašková - Novohradská stolica - 1773, 18731902 Maskova, 1786 Maschkowa, 1808 Masková, Masskowá, 1863 Maskfalva, 19071913 Maskófalva, 1920– Mašková

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 11

Mašková na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Mašková sa nachádza v týchto matrikách