Madačka

Ábelová - Novohradská stolica - 1973 pričlenenie obce Madačka; 1990 pričlenenie obce Nedelište.1773, 1786, 1863, 18881902 Abelova, 1808 Ábelova, 18731882 Abellehota, 19071913 Ábelfalva, 1920 Ábelová, Jabelová, 19271948 Abelová, 1948– ÁbelováMadačka: 1773, 18731902 Madacska, 1786 Mad[a]czka, 1808 Madácska, Madáčka, 1863 Madácska, 19071913 Madácsi, 1920–1973 MadačkaNedelište: 1773 Negyelistye, 1786 Nedelischtye, 1808 Nedelistye, Nedělisstě, 18631902 Nedelistye, 19071913 Nederes, 1920–1990 Nedelište

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 13

Madačka na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Madačka sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.