Ľuboreč

Ľuboreč - Novohradská stolica - 1773 Nagy-Libercse, 1786 Nagy-Libercsche, 1808 Nagy-Libercse, Welká Luborječka, 18631913 Nagylibercse, 1920 Luboreč, 1927– Ľuboreč

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 11

Ľuboreč na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Ľuboreč sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.