Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - Liptovská stolica - po 1892 pričlenenie obce Mikulášsky Hušták, Vrbický Hušták; 1923 pričlenenie obce Vrbica; 1960 pričlenenie obce Liptovská Ondrašová, Palúdzka; 1971 pričlenenie obce Okoličné (po 1808 pričlenenie obce Podhorany; po 1882 pričlenenie obce Stošice; 1924 pričlenenie obce Vitálišovce), Ráztoky (po 1877 zlúčenie obcí Nižná Ráztoka a Vyšná Ráztoka); 1976 pričlenenie obce Benice (po 1920 pričlenenie obce Andice, Čemice), Bodice (1964 vyčlenená obec Demänovská Dolina), Demänová (1964 vyčlenená obec Demänovská Dolina), Iľanovo, Ploštín.1773 Sanctus Nicolaus, Sz[ent]-Miklos, Swaty Mikulass, 1786 S[ent]-Miklósch, S[ank]t-Niklo, Swatý Mikuláš, 1808 Szent-Miklós, Swatý Mikuláš, 18631913 Liptószentmiklós, 1920–1952 Liptovský Svätý Mikuláš, 1952– Liptovský Mikuláš

Liptovská stolica po latinsky: Liptovium, po nemecky: Liptau, po maďarsky: Liptó, po poľsky: Liptów

Liptovský Mikuláš na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Liptovský Mikuláš: #liptovskymikulas

Obec Liptovský Mikuláš sa nachádza v týchto matrikách