Lehôtka

Lehôtka - Novohradská stolica - 1773 Gács-Lehotha, 1786 Gátsch-Lehota, 1808 Gács-Lehota, Lehotka, Lhotka, 18631902 Gácslehota, 19071913 Gácsliget, 1920 Ľahotka, 1927– Lehôtka

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 11

Lehôtka na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Lehôtka sa nachádza v týchto matrikách