Lakšárska Nová Ves

Lakšárska Nová Ves - Bratislavská stolica - 1967 pričlenenie obce Mikulášov; vyčlenenie vojenského obvodu Záhorie . 1773 Laxar-Neo-Villa, Laxar-Ujfalu, Laxar-Neüdorf, Laxar Nowa Wes, 1786 Laxar-Ujfalu, 1808 Laxár-Újfalu, Neovilla, Laxar-Neudorf, 18631913 Laksárújfalu, 1920– Lakšárska Nová Ves Mikulášov: 1808 Nickelhof, 18731882 Miklósfalu, 18881907 Miklóstelek, 1913 Pálfytelek, 1920 Niklašov, Miklhúf, 19271948 Niklašov, 1948–1967 Mikulášov

Bratislavská stolica staršie aj Prešpurská župa a podobne; lat. comitatus Posoniensis, nem. Komitat Preßburg, maď. Pozsony vármegye

PSČ: 908 76

Lakšárska Nová Ves na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Lakšárska Nová Ves sa nachádza v týchto matrikách