Krásno nad Kysucou

Krásno nad Kysucou - Trenčianska stolica - 1773 Krászno, Krasno, 1786 Kraszan, 1808 Kiszucza-Krászno, Kysucké Krásno, 1863 Kiszucakraszno, Újkraszno, 1873 Ujkrászno, 18771895 Krasznó, 18981902 Krásznó, 18981913 Karásznó, 1920 Krasno, 1927– Krásno nad Kysucou

Trenčianska stolica lat. comitatus Trentsiniensis/Trenchiniensis, maď. Trencsén (vár)megye, nem. Trentschiner Gespanschaft/Komitat

PSČ: 023 02

Krásno nad Kysucou na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Krásno nad Kysucou: #krasnonadkysucou

Obec Krásno nad Kysucou sa nachádza v týchto matrikách