Kecerovský Lipovec

Kecerovský Lipovec - Šarišská stolica - 1773 Keczer-Lipócz, Keczerowsky Lipowec, 1786 Keczer-Lippocz, Keczerské Lipowce, 1808 Keczer-Lipócz, Lipowec, 18631913 Kecerlipóc, 1920 Lipovec, Lipovce, 1927– Kecerovský Lipovec

Šarišská stolica lat. comitatus Sarossiensis, nem. Scharosch, maď. Sáros

PSČ: 044 47

Kecerovský Lipovec na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Kecerovský Lipovec: #kecerovskylipovec

Obec Kecerovský Lipovec sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.