Kaľava

Kaľava - Spišská stolica - 1773 Kalyava, Kolyawa, 1786 Kalyawa, 1808 Kalyava, Kalawa, 1863 Kallyava, 18731902 Kalyava, 19071913 Szepeskárolyfalva, 1920– Kaľava

Spišská stolica lat. Scepusium, maď. Szepes, poľ. Spisz, nem. Zips

PSČ: 053 42

Kaľava na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Kaľava: #kalava

Obec Kaľava sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.