Hurbanovo

Hurbanovo - Komárňanská stolica - 1971 pričlenenie obce Bohatá.1773, 1786 O-Gyalla, 1808 Ó-Gyálla, 18631913, 1938–1945 Ógyalla, 19201938, 1945–1948 Stará Ďala, Ó-Gyalla, 1948– HurbanovoBohatá: 1773, 1808, 18731888, 18951948 Bagota, 1786, 1863, 1892 Bagotta, 1948–1971 Bohatá

Komárňanská stolica lat. comitatus Comaromiensis, maď. Komárom (vár)megye, nem. Komorner Gespanschaft/Komitat Komorn

Hurbanovo na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Hurbanovo: #hurbanovo

Obec Hurbanovo sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.