Hrhov

Hrhov - Abovská (Abovsko-turnianska) stolica - 1773, 1786, 18631902 Görgő, 1808 Görgő, Gergow, 19071913, 1938–1945 Tornagörgő, 1920 Hrbov, Hrhov, 19271938, 1945–1948 Hrhov, Gergő, 1948– Hrhov

Abovská (Abovsko-turnianska) stolica

PSČ: 049 44

Hrhov na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Hrhov: #hrhov

Obec Hrhov sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.