Haniska, okres Košice-okolie

Haniska - Abovská (Abovsko-turnianska) stolica - 1773 Eniczke, Haniczka, 1786 Eniczke, Haniszka, 1808 Enyiczke, Haniska, 18631913, 1938–1945 Enyicke, 19201938, 1945– Haniska

Abovská (Abovsko-turnianska) stolica

PSČ: 044 57

Haniska na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Haniska: #haniska

Haniska, okres Prešov

Haniska - Šarišská stolica - 1970–1990 obec pričlenená k obci Prešov.1773 Eniczke, Haniska, 1786 Eniczke, Haniszka, 1808 Enyiczke, Haniska, 18631902 Enyicke, 19071913 Eperjesenyicke, 1920–1970, 1990– Haniska

Šarišská stolica lat. comitatus Sarossiensis, nem. Scharosch, maď. Sáros

PSČ: 080 01

Haniska na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Haniska: #haniska

Obec Haniska sa nachádza v týchto matrikách