Hámre-Horné Hámre

Horné Hámre - Tekovská stolica - 1773 Felső-Hamor, Ober-Hamor, Horne Hamry, 1786 Felschő-Hamor, Horné Hamri, 1808 Felső-Hámor, Ober-Hammer, Horní Hámry, 18631913 Felsőhámor, 1920 Horné Hámry, [Horné] Hámre, 19271948 Horné Hámry, 1948– Horné Hámre

Tekovská stolica lat. comitatus Barsiensis, nem. Barsch, maď. Bars

PSČ: 966 71

Hámre-Horné Hámre na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Hámre-Horné Hámre sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.