Galanta

Galanta - Bratislavská stolica - 1960 pričlenenie obce Hody, Nebojsa, Štefánikovo (1936 obec vyčlenená z obce Matúškovo); 1971–1990 pričlenenie obce Matúškovo.1773, 1786, 1808, 1863 Galantha, 18631913, 1938–1945 Galánta, 19201938, 1945– Galanta

Bratislavská stolica staršie aj Prešpurská župa a podobne; lat. comitatus Posoniensis, nem. Komitat Preßburg, maď. Pozsony vármegye

PSČ: 924 01

Galanta na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Galanta: #galanta

Obec Galanta sa nachádza v týchto matrikách