Gajary

Gajary - Bratislavská stolica - 1773 Gajarinum, Gájár, Gairing, Gajare, 1786 Gajring, Gajar, Gajerinum, 1808 Gajar, Gayring, 1863, 18981913 Gajar, 18731895 Gajár, 1920 Gajáre, 1927– Gajary

Bratislavská stolica staršie aj Prešpurská župa a podobne; lat. comitatus Posoniensis, nem. Komitat Preßburg, maď. Pozsony vármegye

PSČ: 900 61

Gajary na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Gajary: #gajary

Obec Gajary sa nachádza v týchto matrikách