Fiľakovské Kováče

Fiľakovské Kováče - Novohradská stolica - 1941 pričlenenie obce Fiľakovské Kľačany.1773 Fülek-Kovacsy, Filakowske Kowacsy, 1786 Fülek-Kowácschi, 1808 Fülek-Kovácsi, 18631913, 1938–1945 Fülekkovácsi, 1920 Kováčovce, 19271938, 1945–1948 Fiľakovské Kováče, Fülek-Kovácsi, 1948– Fiľakovské Kováče

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 986 01

Fiľakovské Kováče na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Fiľakovské Kováče sa nachádza v týchto matrikách