Fiľakovské Kľačany

Fiľakovské Kováče - Novohradská stolica - 1941 pričlenenie obce Fiľakovské Kľačany.Fiľakovské Kľačany: 1773 Fülek-Kelecsény, Filakowsky Klecžan, 1786 Fülek-Kelecschény, Filakowsky Klačan, 1808 Fülek-Kelecsény, Klačanky, 18631913, 1938–1941 Fülekkelecsény, 1920 Kľačany, 19271938 Fiľakovské Kľačany, Fülek-Kelecsény

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 986 01

Fiľakovské Kľačany na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Fiľakovské Kľačany sa nachádza v týchto matrikách