Fiľakovo

Fiľakovo - Novohradská stolica - 1976–1990 pričlenenie obce Biskupice; 1988–1992 pričlenenie obce Bulhary.1773, 1786 Fülek, Filakowo, 1808 Fülek, Filek, Filekow, 18631913, 1938–1945 Fülek, 1920 Fiľakovo, 19271938, 1945–1948 Fiľakovo, Fülek, 1948– Fiľakovo

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 986 01

Fiľakovo na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Fiľakovo sa nachádza v týchto matrikách