Dunajská Streda

Dunajská Streda - Bratislavská stolica - po 1808 pričlenenie obce Nemešseg, Stredská Nová Ves, Felserská Nová Ves, Bašatejed; po 1863 pričlenenie obce Előtejed; 1960 pričlenenie obce Malé Blahovo, Mliečany.1773, 1808 Szerdahely, 1786 Serdahely, 18631913, 1938–1945 Dunaszerdahely, 19201938, 1945–1948 Dunajská Streda, Duna-Szerdahely, 1948– Dunajská StredaNemešseg: 1773 Nemes-Szegh, 1786 Nemeschszeg, 1808 NemesszegStredská Nová Ves: 1773 Szerdahely-Uj-Falu, 1786 Serdahely-Ujfalu, 1808 Szerdahely-ÚjfaluFelserská Nová Ves: 1808 Félszer-ÚjfaluBašatejed: 1808 Bassa-TejedElőtejed: 1773, 1786, 1808 Elő-Tejed, 1863 ElőtejedMalé Blahovo: 1773 Sik-Abany, 1786 Kisch-Abány, 1808 Kis-Abony, Sik-Abony, 1863 Kisabony, Sikabony, 18731920, 1938–1945 Sik Abony, 19271938, 1945–1948 Malý Aboň, Sik-Abony, 1948–1960 Malé BlahovoMliečany: 1773 Ollé-Tejed, 1786 Oelle-Tejed, 1808, 1863 Ölle-Tejed, 18731920, 1938–1945 Ollétejed, 19271938, 1945–1948 Ollé-Tejed, 1948–1960 Mliečany

Bratislavská stolica staršie aj Prešpurská župa a podobne; lat. comitatus Posoniensis, nem. Komitat Preßburg, maď. Pozsony vármegye

PSČ: 929 01

Dunajská Streda na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Dunajská Streda: #dunajskastreda

Obec Dunajská Streda sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.