Dubovany

Dubovany - Nitrianska stolica - 1944 zlúčenie obcí Dolné Dubovany a Horné Dubovany.1944– DubovanyDolné Dubovany: 1773 Also-Dubovan, Unt[er]-Dubowan, Dol[né] Dubowany, 1786 Alschó-Dubowan, 1808 Alsó-Dubován, Dolné Dubowany, 18631907 Alsódubován, 1913 Alsódubovány, 1920–1944 Dolné DubovanyHorné Dubovany: 1773 Felső-Dubovan, Ober-Dubowan, Hor[né] Dubowany, 1786 Felschő-Dubowan, 1808 Felső-Dubován, Horné Dubowany, 18631907 Felsődubován, 1913 Felsődubovány, 1920–1944 Horné Dubovany

Nitrianska stolica lat. comitatus Nitriensis, maď. Nyitr(i)a (vár)megye, nem. Neutraer Gespanschaft/Komitat Neutra

PSČ: 922 08

Dubovany na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Dubovany: #dubovany

Obec Dubovany sa nachádza v týchto matrikách