Ďubákovo

Ďubákovo - Gemerská (Gemersko-malohontská) stolica - po 1873 obec vyčlenená z obce Kokava nad Rimavicou; 1973–1990 obec pričlenená k obci Šoltýska.18771882 Gyubako, 18881902 Gyubákó, 19071913 Vágó, 1920–1973, 1990– Ďubákovo

Gemerská (Gemersko-malohontská) stolica lat . Gömörinum, nem . G emer alebo Gömör, maď. Gömör

PSČ: 985 07

Ďubákovo na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Ďubákovo: #dubakovo

Obec Ďubákovo sa nachádza v týchto matrikách