Dolné Lelovce

Zemianske Kostoľany - Nitrianska stolica / Tekovská stolica - po 1902 pričlenenie obce Dolné Lelovce [Tekovská stolica]. 1773 Nemes-Kostolan, Edl-Kostolany, Kostolany, 1786 Kosztolan, Kosztolani, Nemesch-Kostolan, 1808 Nemes-Kosztolán, Zemanské Kostelany, 18631913 Nemeskosztolány, 1920 Zemanské Kostolany, 19271948 Zemianske Kostolany, 1948– Zemianske Kostoľany Dolné Lelovce: 1773 Alsó-Lelocz, Unter-Lelotz, Dolne Lelowcze, 1786 Alschó-Lelocz, Dolné Lelowce, 1808 Alsó-Lelócz, Dolní Lelowce, 18631902 Alsólelóc

Nitrianska stolica lat. comitatus Nitriensis, maď. Nyitr(i)a (vár)megye, nem. Neutraer Gespanschaft/Komitat Neutra

PSČ: 972 43

Dolné Lelovce na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Dolné Lelovce: #dolnelelovce

Obec Dolné Lelovce sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.