Čamovce

Čamovce - Gemerská (Gemersko-malohontská) stolica - 1773, 1808, 18631902 Csoma, 1786 Cschoma, 19071913, 1938–1945 Csomatelke, 1920 Čoma, 19271938, 1945–1948 Čoma, Csoma, 1948– Čamovce

Gemerská (Gemersko-malohontská) stolica lat . Gömörinum, nem . G emer alebo Gömör, maď. Gömör

PSČ: 986 01

Čamovce na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Čamovce sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.