Bulhary

Bulhary - Novohradská stolica - 1988–1992 obec pričlenená k obci Fiľakovo. 1773, 1786 Bolgarom, 1808, 18631913, 1938–1945 Bolgárom, 1920 Bolgáry, 19271938, 1945–1948 Bulhary, Bolgárom, 1948–1987, 1992– Bulhary

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 986 01

Bulhary na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Bulhary sa nachádza v týchto matrikách