Budiná

Budiná - Novohradská stolica - 1773 Buda-Lehotha, 1786 Buda-Lehota, 1808 Buda-Lehota, Budiná Lhota, 18631902 Budalehota, 19071913 Budaszállás, 1920– Budiná

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 12

Budiná na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Budiná sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.