Boľkovce

Boľkovce - Novohradská stolica - 1773 Bolyk, Bolkowcze, 1786, 1808 Bolyk, Bolkowce, 18631902 Ipolybolyk, 19071913, 1938–1945 Bolyk, 1920 Boľkovce, 19271938, 1945–1948 Boľkovce, Bolyk, 1948– Boľkovce

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 984 01

Boľkovce na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Boľkovce sa nachádza v týchto matrikách