Boleráz

Boleráz - Bratislavská stolica - 1960 pričlenenie obce Klčovany.1773 Bolerasz, Boleraz, 1786 Boleracz, 1808, 18731882 Boleráz, 1863 Bolerác, 18881913 Bélaház, 1920– BolerázKlčovany: 1773, 1863 Klucsován, 1786 Klucschowan, 1808 Klucsován, Klčowany, 18731882 Klcsován, 18881913 Istvánlak, 1920–1960 Klčovany

Bratislavská stolica staršie aj Prešpurská župa a podobne; lat. comitatus Posoniensis, nem. Komitat Preßburg, maď. Pozsony vármegye

PSČ: 919 08

Boleráz na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Boleráz: #boleraz

Obec Boleráz sa nachádza v týchto matrikách