Bašovce

Bašovce - Nitrianska stolica - 1976 zlúč. s o. Veľké Orvište do obce Orvište; 1980–1992 obec pričlenená k obci Ostrov.1773 Bassocz, Baszosch, Bassowce, 1786 Baschóz, Bassowce, 1808 Basócz, Bassowce, 1863 Basóc, 18731913 Bassóc, 1920–1975, 1992– BašovceOrvište: 1976–1980 Orvište

Nitrianska stolica lat. comitatus Nitriensis, maď. Nyitr(i)a (vár)megye, nem. Neutraer Gespanschaft/Komitat Neutra

PSČ: 922 01

Bašovce na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Bašovce sa nachádza v týchto matrikách