Báhoň

Báhoň - Bratislavská stolica - 1974–1990 pričlenenie obce Igram, Kaplná.1773, 1786, 1808 Bahony, 18631913 Báhony, 1920– Báhoň

Bratislavská stolica staršie aj Prešpurská župa a podobne; lat. comitatus Posoniensis, nem. Komitat Preßburg, maď. Pozsony vármegye

PSČ: 900 84

Báhoň na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Báhoň: #bahon

Obec Báhoň sa nachádza v týchto matrikách