Pôvod mena Zuzana

Zuzana znamená ľalia, čo možno chápať aj ako nevinná, čistá. Meno Zuzana pochádza z hebrejského Šóšanna, s významom „ľalia“, „lotos“ (vodná ľalia). Na Slovensku je tretím najfrekventovanejším ženským menom. Moderné u nás bolo koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Zároveň však patrí medzi mená dlhodobo spojené s územím Slovenska.
Česky, chorvátsky, srbsky Zuzana, poľsky Zuzanna, bulh. Suzana, špan. Susana, lat., rum., rus., švéd., tal., ukraj. Susanna, nem. Susanna, Susanne, Susann, angl. Susan, Susanah, franc. Suzanne, dán. Susan, Susanne, Suzanne, maď. Zsuzsa (Žuža), Zsuzsanna (Žužanna).
Jeho nositeľky u nás domácky oslovujeme Zuza, Zuzka, Zuzi, Zuzanka, Zuzička.
Priezviská vzniknuté z mena Zuzana: Zuzák, Zuziak, Zuzík, Zuzula, Zuskin, Zuščin, Zuzčák, Zuštík...


Zuzana oslavuje meniny 11.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dulcia, Dulcinela, Dulcínia, Trojan
Zuzana oslavuje meniny v Čechách 11.8.#menozuzana

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: