Pôvod mena Zlatoš

m. variant mena Zlatoň


Zlatoš oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 12.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Svätoslav, Svätoslava, Svetislav, Svetislava, Svetoslav, Svetoslava, Zlatan, Zlatana, Zlatko, Zlatomír, Zlatomíra, Zlatoň#menozlatos

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: