Pôvod mena Zlatoň

Mužské slovenské meno z prídavného mena zlatý, variantom je meno Zlatoš


Zlatoň oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 12.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Svätoslav, Svätoslava, Svetislav, Svetislava, Svetoslav, Svetoslava, Zlatan, Zlatana, Zlatko, Zlatomír, Zlatomíra, Zlatoš#menozlaton

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: