Pôvod mena Želimír

Mužské meno - Želimíra ž. južnoslovan. meno s pôv. významom želajúci (si) mier, varianty sú mená Želmíra, Želmír, dom. Želo, Žeľo


Želimír oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 23.5. - v rovnaký deň oslavujú aj: Želmír, Želmíra#menozelimir

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: