Pôvod mena Zachariáš

Mužské meno hebrejského pôvodu, kde má podobu Zachariah, Zechariah, kým v latinskej podobe najdeme Zakkai (z ktorého sa vyvinulo Zaccheus), ako skratku pre Zachariah a význam mu je Hospodin sa na neho spamätal. V Novej zmluve, Lukáš XIX, toto meno mal hostinský, ktorý sa vyšplhal na strom, aby Ježiša lepšie videl, keď bude odtiaľ prechádzať. Neskoršie tento hostinský, Zachariáš vo svojom dome hostil Ježiša. V stredoveku po tomto mene siahli „puritáni“ a s nimi „odcestovalo“ do Ameriky, kde je frekventované aj dnes. Ich skratkou je Zak. # Túto skratku Zak, používa aj slovenská mládež v Austrálii, na označenie mena Zlatko.


Zachariáš oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 6.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Alica, Bria, Brian, Magnus, Mansvét#menozacharias

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: