Pôvod mena Waldo

Mužské meno starogermanského pôvodu, s významom vládca. Viď Vladimír.

#menowaldo

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: