Pôvod mena Vojtech

Vojtech je mužské meno. Jeho ženský tvar je Vojteška a Vojtecha. Má slovanský pôvod a význam mena je "tešiteľ voja, vojska", "útecha voja".
Mužský tvar česky Vojtěch, poľsky Wojciech, rusky, bulharsky Vojtech, chorvátsky, srbsky Vojteh (Vojtech).
Ženský tvar česky Vojteška, Vojtěcha, poľsky Wojciecha.
Za paralelné sa pokladajú nem. Adalbert, maď. Béla.
Domácky Vojto, Belo, Belino - Vojta. Odvodené priezviská: Vojtko, Vojtek, Vojtičko, Vojtáš, Vojtašák, Vojčák, Vojčík...


Vojtech oslavuje meniny 23.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Adalbert, Adalberta, Roger, Vojtecha, Vojteška
Vojtěch oslavuje meniny v Čechách 23.4.#menovojtech

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: